Danh mục

Uncategorized

CÔNG TY DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI TP.HCM

Dù là loài nhỏ bé nhưng có sức phá hoại vô cùng nghiêm trọng đối với các khu công trình xây dựng, nhà cửa, trường học,…. Khi chúng sinh sản với số lượng nhiều và gây khó khăn trong quá trình xử lý. Mối xâm nhập vào các khu xây dựng , nhà ở,…
Thêm...